Uw kwaliteit, is onze prioriteit

Onze missie

Beheer & Water2 is onderdeel van een unieke netwerkorganisatie. Dit garandeert een betekenis- en vertrouwensvolle relatie met onze partners en opdrachtgevers. Onze identiteit kenmerkt zich door het respectvol omgaan met normen en waarden in onze sociale omgeving. U, als opdrachtgever, staat hierin uiteraard centraal.

Over ons

Beheer & Water² is een gerenommeerd bedrijf actief met Legionellabeheer, Brandveiligheid, Leegstandsbeheer. Wij onderscheiden ons door gedrevenheid, professionaliteit, snelheid, aanpak én oplossingsgerichtheid.

Visie

In de visie van Beheer & Water² slaagt een maximale facilitaire ontzorging alleen als planvorming en praktijkuitvoering vanuit één centrale regie worden aangestuurd. Beheer & Water² wil de brug zijn. Alleen zorgdragen voor vernieuwende functionaliteit en kennis is in onze visie niet voldoende.

Legionellabeheer Wijs met water volgens de wet

Nog steeds is Legionella in Nederland een probleem van significante omvang. Jaarlijks worden er honderden mensen getroffen door deze bacterie en in een aantal gevallen leidt dit zelfs tot overlijden. Het voorkomen van legionellabesmettingen bestaat echter niet alleen uit het (blijven) optimaliseren van de installatiedelen met hoge kosten voor de eigenaar. Circa 80% van de geconstateerde besmettingen ontstaat door onvoldoende of ondeskundig beheer van de installatie.

Meer informatie

Beheer brandveiligheidControle en waarborging

Om te voorkomen dat een eenmaal ontstane brand zich onbeperkt uit kan breiden, bent u verplicht uw gebouw onder te verdelen in brandcompartimenten. In nieuwbouwsituaties mag het gebruiksoppervlak van het brandcompartiment in beginsel maximaal 1.000 m² bedragen. Bij een logiesfunctie is dit slechts 500 m² en bij een brandcompartiment met een industriefunctie (met niet meer dan 100 m² aan nevenfuncties) is tot 2.500 m² gebruiksoppervlak toegestaan.

Meer informatie

LeegstandsbeheerCommercieel vastgoed

Leegstand van commercieel vastgoed wordt in Nederland een steeds frequenter straatbeeld. Op elk industrieterrein vind men tegenwoordig locaties die - te huur - worden aangeboden. Echter, ook in leegstaand commercieel vastgoed ligt er vanuit de wet de verplichting om jaarlijks onderhoud, keuringen en certificeringen uit te voeren op installaties. Beheer & Water2 is gespecialiseerd om u hierin te adviseren. Tevens is Beheer & Water2 de aangewezen partij die u kan ondersteunen in het uitvoeren van deze taken.

Meer informatie

Productbladen

Legionel-ex

Het Legionel-ex systeem is een “smart solution” voor het automatisch bewaken en monitoren van sanitaire toestellen, in gebouwen, die niet of nauwelijks worden gebruikt en waar regelmatig besmettingen worden gemeten. Het Legionel-ex system betreft een systeem dat kan worden geplaatst op de bestaande waterleidinginstallatie.

Download blad

Referenties

Adademisch Centrum Tandheelkunde

Adademisch Centrum TandheelkundeAmsterdam

Legionella beheer

Penitentiaire inrichting

Penitentiaire inrichtingMaastricht

Legionella beheer

Rijkswaterstaat

RijkswaterstaatMaastricht

Legionella beheer

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat‘s-Hertogenbosch

Legionella beheer

Beheer en Water2 ontwikkelt uniek legionella beheer systeem.

Beheer en Water2 ontwikkelt uniek legionella beheer systeem.

Beheer & Water2 heeft in samenwerking met professor Bing Yu (General Manager Shanghai DFYH Tech Services), Prime Advice en de TU Delft een nieuw en uniek Legionella Beheer systeem genaamd, "Legionel-Ex", ontwikkeld.

Bloemlegging legionellamomument

Bloemlegging legionellamomument

Burgemeester Goldschmeding heeft op 12 maart samen met Fred Bertrand van de Stichting Veteranenziekte bloemen gelegd bij het Legionellamonument in Bovenkarspel. Het is dit jaar vijftien jaar geleden dat er legionella uitbrak tijdens.

RIVM waarschuwt voor legionella in tuinslang

RIVM waarschuwt voor legionella in tuinslang

De zomer komt er weer aan. In een tuinslang blijft stilstaand water achter. Dat warmt in de zon lekker op en dat is ideaal voor de legionellabacterie. Deze waarschuwing geeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Beheer en Water2 ontwikkelt uniek legionella beheer systeem.

Beheer en Water2 ontwikkelt uniek legionella beheer systeem.

Beheer & Water2 heeft in samenwerking met professor Bing Yu (General Manager Shanghai DFYH Tech Services), Prime Advice en de TU Delft een nieuw en uniek Legionella Beheer systeem genaamd, "Legionel-Ex", ontwikkeld.

Partners

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

Neem contact op

Contact informatie

Beheer en Water 2
Anthonetta Kuijlstraat 47
3066 GS Rotterdam
Telefoon: +31 6 53 15 32 80
Email: info@beheerenwater2.nl