Disclaimer

Onderstaande tekst heeft betrekking op deze integrale website.

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met onderstaande disclaimers:

  1. Deze website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld.
    Desondanks kan de website onjuist en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken en kunnen de website en de server(s), die de website hosten, virussen en –andere- schadeveroorzakende programmatuur bevatten.
  2. Beheer&Water2 B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, die voortvloeit of in enig opzicht verband houdt met onjuiste en/of onvolledige informatie op de website, het bestaan van virussen en/of –andere- schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de website, -ander- schadeveroorzakend gebruik van de website en/of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Door middel van links zijn aan deze website, website van derden verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. Beheer&Water2 B.V. is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites.
  3. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
  4. Beheer&Water2 B.V. heeft het recht de voorwaarden in deze disclaimer per direct en zonder aankondiging geheel of gedeeltelijk te wijzigen, in te trekken of aan te vullen.