Over ons

Legionella is een uitdaging van significante omvang in Nederland, ondanks het feit dat er tegenwoordig meer bekendheid is over de risico’s van besmette druppels waternevel. Niet alleen bij kwetsbare doelgroepen is legionellapreventie voor facilitaire diensten een omvangrijke taak met veel verantwoordelijkheid.

Jaarlijks worden er honderden mensen getroffen door deze bacterie en in een aantal gevallen leidt dit zelfs tot overlijden. Het voorkomen van legionellabesmettingen bestaat echter niet alleen uit het (blijven) optimaliseren van de installatiedelen met hoge kosten voor de eigenaar. Circa 80% van de geconstateerde besmettingen ontstaat door onvoldoende of ondeskundig beheer van de installatie.

Beheer & Water2 is gespecialiseerd in legionellabeheer op locatie. Wij ontzorgen onze klanten. Zo komen onze specialisten op locatie om werkzaamheden uit te voeren. Ook kunnen we facilitaire diensten begeleiden, coachen en trainen. Wij onderscheiden ons door gedrevenheid, professionaliteit, snelheid, aanpak en oplossingsgerichtheid.

Meestal zijn gebruikers van gebouwen niet exact op de hoogte van legionellabeheer bij een drinkwaterinstallatie. Ook zien we dat het aan tijd en middelen ontbreekt, omdat medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de beheersmaatregelen deze werkzaamheden naast hun primair takenpakket moeten uitvoeren. Beheer & Water2 biedt maatwerkoplossingen om onveilige situaties te voorkomen, zodat het beheer efficiënt en kostenbesparend kan worden uitgevoerd.

Daarnaast geven wij invulling aan “Social Return”. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt coachen en trainen wij. Zo geven wij hen een zinvolle en zekere plek op de arbeidsmarkt en is het voor bedrijven makkelijker om gekwalificeerd personeel te vinden voor legionellabeheer op locatie.